پک اسیدهای خوراکی (آموزشی)

محتویات : مالیک اسید – تارتاریک اسید – لاکتیک اسید – فسفریک اسید – سیتریک اسید

مناسب برای : آموزشی ، دوره های سنسوری قهوه – طعم شناسی

وزن : 5 گرم از هر اسید